GreekEnglish (United Kingdom)
Greece enters World War II

1940 OHI_ETHNOSΒ' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Στις 27 Οκτωβρίου 1940, ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελλάδα κόμης Emmanuelle Grazzi, παραδίδει στον Ιωάννη Μεταξά Ιταλικό τελεσίγραφο, με το οποίο ζητούσε από την Ελληνική Κυβέρνηση να επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση των ιταλικών στρατιωτικών τμημάτων και την βοήθεια εγκατάστασης τους σε καίρια στρατιωτικά σημεία.

Το ιταλικό τελεσίγραφο απορρίπτεται και στις 28 Οκτωβρίου, πριν ακόμα λήξει επισήμως, ξεκίνησε η Ιταλική επίθεση στα Ελληνοαλβανικά σύνορα.

Την ίδια ημέρα ο Βασιλεύς Γεώργιος Β' και ο Ιωάννης Μεταξάς εκδίδουν τα αντίστοιχα ανακοινωθέντα προς τον ελληνικό λαό:

Προς τον ελληνικόν λαόν,

«Ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως ανήγγειλε προ ολίγου υπό ποίους όρους ηναγκάσθημεν να κατέλθωμεν εις πόλεμον κατά της Ιταλίας, επιβουλευθείσης την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.

Κατά την μεγάλην αυτήν στιγμήν είμαι βέβαιος, ότι κάθε Έλλην και κάθε Ελληνίς θα επιτελέση το καθήκον μέχρι τέλους και θα φανή αντάξιος της ενδόξου ημών ιστορίας.

Με πίστιν εις τον Θεόν και εις τα Πεπρωμένα της φυλής, το Έθνος σύσσωμον και πειθαρχούν ως εις άνθρωπος θα αγωνισθή υπέρ βωμών και εστιών μέχρι της τελικής νίκης.»

Εν τοις ανακτόροις των Αθηνών τη 28η Οκτωβρίου 1940

Γεώργιος Β΄

Αθήνα, 28 Οκτωβρίου 1940

 « Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζούμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3 ην πρωινήν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους, κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι, προς κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6 ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν του πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος. Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών» .

Έλλην Πρωθυπουργός Ιωάννη Μεταξάς

Η Ελλάδα ήταν ήδη προετοιμασμένη για τον επικείμενο ελληνο-ιταλικό πόλεμο δεδομένου ότι οι εχθρικές προθέσεις της Ιταλίας είχαν διαφανεί πολύ πιο πριν την παράδοση του τελεσίγραφου.

1940 OHI_fanela_stratioti_2Αφίσα που προέτρεπαι τις γυναίκες να εργασθούν για την "Φανέλλα του Στρατιώτη"Παρά την μειονεκτική θέση των ελληνικών στρατευμάτων τα οποία υστερούσαν τόσο σε αριθμό όσο και σε πολεμικό υλικό οι Ιταλοί εκπλήσσονται δυσάρεστα διότι θεωρούσαν βέβαιη την εύκολη επικράτησή τους.

Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου τα μέλη της Ελληνικής Βασιλικής Οικογένειας βοηθούν διοργανώνοντας εράνους, πραγματοποιώντας δωρεές και συσπειρώνοντας τον άμαχο πληθυσμό στο να συνδράμει την προσπάθεια του ελληνικού στρατού. Ένα πολύ σημαντικό έργο αρωγής των φαντάρων του μετώπου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Βασίλισσας Φρειδερίκης. H οργάνωση «ΦΑΝΕΛΛΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ» δημιουργήθηκε το 1939, ενώ ένα χρόνο αργότερα η Βασίλισσα Φρειδερίκη ανέλαβε επίτιμη Πρόεδρος. Η Βασίλισσα πραγματοποιεί εκλύσεις για τη συγκέντρωση ρουχισμού και μαλλιού. Τα ρούχα συσκευάζονταν από εθελοντές και αποστέλλονταν στο μέτωπο. Βάσει μίας έκθεσης του οργανισμού, μέχρι το Νοέμβριο του 1947 είχαν παραδοθεί στο μέτωπο 107.500 προσωπικά δέματα.

Παράλληλα με αυτές τις δραστηριότητες, η Βασίλισσα Φρειδερίκη μαζί με τις γυναίκες της Ελληνικής Βασιλικής Οικογένειας επισκέπτονται νοσοκομεία και μιλούν με τους τραυματίες ενώ οργανώνουν μικρά ιατρεία σε σιδηροδρομικούς σταθμούς τοποθετώντας και νοσοκόμες του Ερυθρού Σταυρού, τα οποία θα κλιθούν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους του μετώπου.

Στις 14 Νοεμβρίου ο Ελληνικός στρατός προχωρεί σε αντεπίθεση. Παρά την σθεναρή αντίσταση των ιταλικών δυνάμεων, στις 22 Νοεμβρίου ο Ελληνικός στρατός εισέρχεται σε Αλβανικό έδαφος και ξεκινάει της επιχειρήσεις για την κατάληψη εδαφών της Βόρειας Ηπείρου. Στις 22 Νοεμβρίου 17:45 καταλαμβάνεται η Κορυτσά από τον ελληνικό στρατό. Αυτή ήταν και η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε από τις δυνάμεις του άξονα. Οι νίκες των Ελλήνων κάνουν τον γύρω του κόσμου αποδεικνύοντας ότι οι δυνάμεις του άξονα δεν είναι ανίκητες! Τότε ο Winston Churchill αναφωνεί την ιστορική φράση: «... Μέχρι τώρα συνηθίζαμε να λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Πλέον θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες...»

 Η ελληνική επίθεση συνεχίστηκε παρά τον βαρύ χειμώνα. Τις επόμενες ημέρες καταλαμβάνονται η Μοσχόπολη, το Πόγραδετς, η Πρεμετή , οι Άγιοι Σαράντα, το Αργυρόκαστρο και η Χιμάρα. Συγκινητικές σκηνές εκτυλίχθησαν στο Αργυρόκαστρο όπου οι κάτοικοι υποδέχθηκαν τον ελληνικό στρατό κρατώντας ελληνικές σημαίες και ψέλνοντας το Χριστός Ανέστη.

Η νικηφόρα προέλαση των Ελλήνων στα Αλβανικά εδάφη ανησυχεί τον Μουσολίνι, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε να παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα στις δυνάμεις του άξονα και αποφασίζει να σχεδιάσει ο ίδιος την αντεπίθεση των Ιταλών. Πράγματι στις 9 Μαρτίου 1941 ξεκινάει η λεγόμενη εαρινή επίθεση η οποία συνεχίστηκε με σφοδρότητα για πολλές ημέρες και έληξε στις 25 Μαρτίου με υποχώρηση της Ιταλίας.

1940 OHI_diagelma_2Διάγγελμα Βασιλέως Γεωργίου Β' Έναρξη πολέμου με την ΓερμανίαΒλέποντας την εξέλιξη του Ελληνο - ιταλικού πολέμου, η Γερμανία επιτίθεται αιφνιδιαστικά στις 6 Απριλίου 1941 στην Ελλάδα από τα Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα. Παράλληλα με την επίθεση, ο Γερμανός πρεσβευτής ανακοίνωνε στον πρωθυπουργό Κορυζή, ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση επειδή η Ελλάδα δεχόμενη υποστήριξη από την Αγγλία στο πόλεμο κατά της Ιταλίας παραβίασε την ουδέτερη στάση της. Εκείνη τη στιγμή βομβαρδίστηκε ο Πειραιάς και η Ελευσίνα από Γερμανικά αεροσκάφη προκαλώντας μεγάλο πανικό αλλά και πολλές απώλειες. Ο Βασιλεύς Γεώργιος Β' τότε εκδίδει ανακοινωθέν για να πληροφορήσει τον Ελληνικό λαό.

Παρά την σθεναρή αντίσταση των Ελλήνων, η υπεροχή των Γερμανικών δυνάμεων αναγκάζει τον ελληνικό στρατό να συνθηκολογήσει. Στις 21 Απριλίου οι διοικητές των 3 σωμάτων στρατού Τσολάκογλου,

 Δεμέστοιχας και Μπάκος υπογράφουν συνθηκολόγηση και στις 27 Απριλίου η Αθήνα παραδίδεται στους Γερμανούς.

Στις 23 Απριλίου ο Βασιλεύς Γεώργιος με τον πρωθυπουργό μεταβαίνουν στην ελεύθερη Κρήτη προκειμένου να συνεχίσουν τον αγώνα εναντίων των δυνάμεων του Άξονα.

Η μάχη της Κρήτης άρχισε στις 14 Μαΐου με συνεχείς βομβαρδισμούς από τα Γερμανικά αεροπλάνα. Οι Γερμανοί για να κατακτήσουν την Κρήτη χρειάστηκαν 10 ημέρες ενώ ο αρχικός σχεδιασμός τους προέβλεπε μόλις 24 ώρες.

Ο Βασιλεύς Γεώργιος Β' και μέλη της ελληνικής κυβέρνησης αναχωρούν με το αντιτορπιλικό Decoy από την Αγία Ρουμέλη διαφεύγοντας στην Αίγυπτο. Φτάνουν στην Αλεξάνδρεια στις 23 Μαΐου 1941 και γίνονται δεκτοί με ενθουσιασμό από την ελληνική κοινότητα.